Inschrijfformulier voor de Beiler Video Club.De contributie bedraagt voor 2019 €72,00 per jaar.
Wordt men b.v. in september lid, dan moet 4/12 van de contributie worden betaald.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden, drie maanden voor het einde van het kalenderjaar.

Copyright © 2010 - 2020 Beiler Video Club | gemaakt door Henk Boom