U kunt geheel vrijblijvend een paar clubavonden bezoeken.

Wilt u hierna of direct lid worden van de Video club dan kan men zich wenden tot de secretaris, die u een aanmeldingsformulier verstrekt

of HIER klikken om het aanmeldingsformulier direct op te sturen via de website.

Contributie.
Wordt men b.v. in september lid, dan moet 4/12 van de contributie worden betaald.
Rekening nummer: NL96 RABO 0176902562 tnv Beiler Video Club

Opzeggen:
Het boekjaar van de BVC loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij opzegging dient men 3 maanden voor het einde van het jaar dit schriftelijk aan de secretaris door te geven.

Dus uiterlijk 30 september van het lopende boekjaar.

Copyright © 2010 - 2020 Beiler Video Club | gemaakt door Henk Boom